Forsiden

:MØTER: Kommunalstøtta myldringsbol i Oslo der 15000 nyskaparar og techentusiastar frå heile verda deltek i over 60 event

Nyskapingsmylder i Oslo: Den årlege innovasjonsveka er eit myldringsbol for nyskaparar og risikotakarar, her frå avsparksmøtet på Trekanten tidlegare i 2023. Foto: OIW:

Nyskapingsmylder i Oslo: Den årlege innovasjonsveka er eit myldringsbol for nyskaparar og risikotakarar, her frå avsparksmøtet på Trekanten tidlegare i 2023. Foto: OIW: 

  • For nittande gong lokkar Oslo denne veka til seg tusental av etablerarar, nyskaparar, techentusiastar og nokre litt over gjennomsnittet risikoviljuge investorar. OBM har snakka med ein av dei over 60 ulike møtearrangarane som satsar for fullt under nyskaparfestivalen.


 
  • :: Her kan du sjå opptaket av nobelprisvinnar Jon Foss sitt foredrag i Stockholm torsdag 7. desember 2023.
 
 
  • Jon Fosse har publisert rundt 70 verk, dobbelt så mykje som Henrik Ibsen. – Det er ikkje umuleg å klare 100, då, viss eg er flink og iherdig, seier Fosse når han kikar nærare på Nasjonalbiblioteket si Fosse-samling.
  • Med fleire eldre og færre yrkesaktive, må vi legge betre til rette for at folk kan stå lenger i arbeid. Det betyr at vi må vere særleg merksame på det psykososiale arbeidsmiljøet i sektorane med størst fråfall, seier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.
  • Mossingen Erlend Flakstad har fått rådgiverjobben til å handle om miljø, klima, sosialt ansvar og et raskt voksende regelverk i utslippskuttenes tidsalder. 

     

  • – Eg har rangla for fleire generasjonar, seier 85-åringen Oddvar Torsheim og hevdar samstundes at han ikkje har inhalert hasj.