Forsiden

:STATSBUDSJETT: SE PRESSEKONFERANSEN

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum forsøkte seg med reduksjon av oljepengebruken da budsjettet for 2023 ble fremlagt. Foto: Stortinget.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum forsøkte seg med reduksjon av oljepengebruken da budsjettet for 2023 ble fremlagt. Foto: Stortinget.

  • Statsbudsjettet blir høstens politiske drama i Norge, se budsjettdebatten direkte her.


 
  • :: LEOPARDER ØNSKET :: De tyskproduserte Leopard 2-stridsvognene kan snart være å finne på slagmarken i Ukraina.  Over 100 enheter vil raskt kunne leveres fra 12 land så snart Tyskland gir grønt lys. Video: The Telegraph.

(Her viderepubliserer vi videoer og bilder fra verdenspressens dekning av krigen i Ukraina, som ble angrepet av Russland 24. februar 2022.)

 
  • Det er alle gode grunner til å hylle minnet om Shabana Rehman med skikkelig store, fine ord og overskrifter. Dagen i dag, tirsdag 10. januar 2023 vil det være gjennomgangstonen, når mange er samlet i både Oslo rådhus og senere på dagen i en minnestund for familie, venner og kolleger. 

Noen som husker den store mediekrisen? Her er videosnutt-reprisen på Sveen & Emberlands legendariske stripe fra 2016!

  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere