Forsiden

Konjunkturene merkes først på Haugenstua

Daglig leder Randi Høieggen i Oslo Transportservice SA ønsker flere unge  velkommen til transportyrket.

Daglig leder Randi Høieggen i Oslo Transportservice SA ønsker flere unge velkommen til transportyrket.

Oslo Transportservice er blant de aller første virksomhetene som merker når de økonomiske kurvene går ned eller opp. Når kantina er stappende full av sjåfører, er det krise i økonomien. Når det er tomt, går det så det suser både i Oslo og landet rundt. 
  • En systematisk beskrivelse av tradisjonsbrygging på gårder og i grender, i dalfører og i fjordarmer, skriver Sverre Bjørnholt. Han har lest den nye "tradisjonsølbibelen".
  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere  

Oslo kommune har besluttet å starte nytt næringsselskap på egen hånd.  Etter flere mislykkede forsøk på å få med Akershus fylkeskommune som deleier i det nye selskapet Oslo Business Region AS, ble det til slutt flertall for et rent Oslo-selskap.