Forsiden

:FJERN-SYN: "Nå er det bare Bønner og Brokkoli som gjelder, som en venninne av meg sa, da en nær venn fikk påvist en kul i brystet."

BodBodil Fuhr finner trøst i det alternative påskebudskapet, med beskrivelsen av hvordan man kunne besøke dødsriket og vende tilbake med fornyet bevissthet om hva menneskelivet egentlig handlet om.il Fuhr finner trøst i det alternative påskebudskapet, med "kunnskap" om hvordan man kunne besøke dødsriket og vende tilbake med fornyet bevissthet om hva dette menneskelivet egentlig handlet om.

Bodil Fuhr finner trøst i det alternative påskebudskapet, med beskrivelsen av hvordan man kunne besøke dødsriket og vende tilbake med fornyet bevissthet om hva menneskelivet egentlig handlet om.

  • Jeg finner trøst i det alternative påskebudskapet, skriver Bodil Fuhr i sitt posttraumatiske påske-fjern-syn.


 
  • En systematisk beskrivelse av tradisjonsbrygging på gårder og i grender, i dalfører og i fjordarmer, skriver Sverre Bjørnholt. Han har lest den nye "tradisjonsølbibelen".
  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere  

Oslo kommune har besluttet å starte nytt næringsselskap på egen hånd.  Etter flere mislykkede forsøk på å få med Akershus fylkeskommune som deleier i det nye selskapet Oslo Business Region AS, ble det til slutt flertall for et rent Oslo-selskap.