Forsiden

:FJERN-SYN: "Hvem har tenkt å droppe julesangene om salig fred på jord, selv om krigen herjer i Ukraina?"

Den bibelske rapporten om Maria Magdalena omtales hun som en syndig prostituert som tilgis av Jesus.
  • Jesus K + Maria M = sant? Det er spørsmålet Bodil Fuhr stiller i denne julefortellingen.


 
  • En systematisk beskrivelse av tradisjonsbrygging på gårder og i grender, i dalfører og i fjordarmer, skriver Sverre Bjørnholt. Han har lest den nye "tradisjonsølbibelen".
  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere  

Oslo kommune har besluttet å starte nytt næringsselskap på egen hånd.  Etter flere mislykkede forsøk på å få med Akershus fylkeskommune som deleier i det nye selskapet Oslo Business Region AS, ble det til slutt flertall for et rent Oslo-selskap.