Forsiden

:ARBEIDSLIV: Bedriftene skal selv bidra til å få lønns- og bonusforskjellene frem i lyset

Likestilllings- og diskrimeneringsombud Hanne Bjurstrøm sier lønns- og bonuskartlegging er et viktig steg på veien til å komme uforklarte lønnsforskjeller til livs. Foto: LDO.

Likestilllings- og diskrimeneringsombud Hanne Bjurstrøm sier lønns- og bonuskartlegging er et viktig steg på veien til å komme uforklarte lønnsforskjeller til livs. Foto: LDO.

:ARBEIDSLV: I kampen for å få bort lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, er bedrifter med over 50 ansatte nå lovpålagt å offentliggjøre statistikk for lønns- og bonusordninger. Les hele saken som OBM har laget for Finansfokus her! 

Lærdommen fra finanskrisen i 1991 må ikke glemmes, konstaterer finanstilsynets sjef Morten Baltzersen.  30 år etter det store skjelvet har han invitert fire nøkkelpersoner til diskusjon.

 
  • Når Ap/Sp-regjeringen reviderer statsbudsjettet for 2022 er det ny usikkerhet om fullføringen av det storstilte regjeringskvartalprosjektet som er oppkalkulert til rundt 40 milliarder kroner. 
 
 
  • :GATEVASK: Kommunale millioner ruller når gatene skal brøytes, repareres og vårvaskes. Ikke minst er fjerning av rask og rusk i Oslo-gatene nå blitt gull for investorer på Stockholm-børsen.