Forsiden

:ARBEIDSLIV: Bedriftene skal selv bidra til å få lønns- og bonusforskjellene frem i lyset

Likestilllings- og diskrimeneringsombud Hanne Bjurstrøm sier lønns- og bonuskartlegging er et viktig steg på veien til å komme uforklarte lønnsforskjeller til livs. Foto: LDO.

Likestilllings- og diskrimeneringsombud Hanne Bjurstrøm sier lønns- og bonuskartlegging er et viktig steg på veien til å komme uforklarte lønnsforskjeller til livs. Foto: LDO.

:ARBEIDSLV: I kampen for å få bort lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, er bedrifter med over 50 ansatte nå lovpålagt å offentliggjøre statistikk for lønns- og bonusordninger. 
  • DNBs milliardoppkjøp av Sbanken er historisk. Ikke siden 2003 har det skjedd noe i nærheten av dette i norsk bank og finans. I oktober sa DNB-sjef Kjerstin Braathen at banken skal vokse effektivt.
 
  • :GATEVASK: Kommunale millioner ruller når gatene skal brøytes, repareres og vårvaskes. Ikke minst er fjerning av rask og rusk i Oslo-gatene nå blitt gull for investorer på Stockholm-børsen. 
 
  • Rundt 100 000 nordmenn har blitt ranet gjennom identitets-tyverier.  Nære familiemedlemmer er blant svindlerne, ifølge bedragerijeger Ingrid Grav i Danske Bank.
 
  • :KORONAEN: De strengeste nedstengningstiltakene noen sinne ble innført Oslo fra og med 17. mars 2021.  Antall smittede i Oslo nærmer seg 30 000 og 100 000 på landsbasis i starten av april 2021. Les OBMs kronologi.
 
  • :ARBEIDSLIV: Det kan gå hardt for seg på Sentrum tannklinikk i tredje etasje på Galleriet i Oslo. – Jeg ble slått ned i fjor, sier tannhelsesekretær Lill-Åse Pedersen.
  • :BLOG: As everyone's enjoying the Easter holidays in the town, looking forward to springtimes while spirituality is embedded to March 2020. The month where the world paused as COVID-19 was one of the leading causes of death and illness. The fear of this outbreak coupled with quarantine got under the skin, the first week of self-isolation changed my sleeping and eating patterns. I am privileged because I was well informed about the situation via reliable sources at the right time. I have been working from home since the 13th of March, abiding by the rules.

:ARBEIDSLV: I kampen for å få bort lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, er bedrifter med over 50 ansatte nå lovpålagt å offentliggjøre statistikk for lønns- og bonusordninger.