Forsiden

ARKIV

Kjerstin Braathen: To av Norges råeste digitale kompetanseklynger

Les mer...

Fjerning av rusk og rask i Oslo sentrum er blitt gull for investorer på børsen i Stockholm

  • :GATEVASK: Kommunale millioner ruller når gatene skal brøytes, repareres og vårvaskes. Ikke minst er fjerning av rask og rusk i Oslo-gatene nå blitt gull for investorer på Stockholm-børsen. 

Les mer...

Det er ikke bare kriminelle organisasjoner som begår ID-tyverier og tapper folks bankkonti. Tyvene befinner seg også i nær familie.

Les mer...

Hans-Christian Gabrielsen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen blir minnet som en konstruktiv og håndfast leder for Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Bedriftene skal selv bidra til å få lønns- og bonusforskjellene frem i lyset

:ARBEIDSLV: I kampen for å få bort lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, er bedrifter med over 50 ansatte nå lovpålagt å offentliggjøre statistikk for lønns- og bonusordninger. Les hele saken som OBM har laget for Finansfokus her!

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Meningsfullt og krevende å jobbe med forsikringssakene etter Gjerdrum-katastrofen

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Bretter opp ermene for ansattes eierskap

Les mer...

:KORONA: Norsk konspirasjonsvideo med vridde pandemifakta spres på nettet

  • En norskprodusert video med åpenbart formål å ufarliggjøre covid-19, passerer 100 000 visninger på youtube. Videoen slaktes av faktasjekkere. Videoen er et eksempel på den globale fremveksten av falsk og vridd bruk av referanser og fakta under pandemien.

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Hun ble slått ned og får veldig mange verbale trusler, både på telefonen og på venterommet

Les mer...

Arbeidstakerne er sendt til å jobbe hjemmefra uten at det er inngått nye avtaler om hvordan dette skal reguleres.

  • :ARBEIDSLIV: Å sende arbeidstakere på hjemmekontor er mildt sagt i den juridiske gråsonen. Hvordan hjemmekontorene landet rundt harmonerer med arbeidsmiljøloven er et godt spørsmål. Hvordan følges reglene for fysisk arbeidsmiljø, psykososiale forhold, medvirkning fra tillitsvalgte, verneombudets rolle og arbeidstiden?

Les mer...