Forsiden

Se opp for muldyr, miksere og tromler

Se opp for muldyr, miksere og tromler

Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. Foto: Gorm K. Gaare.

Tidligere ble de kalt hvitsnippforbrytere. Men nå bringer Finanstilsynet inn nye begreper i økonomisk kriminalitet.   “Muldyr”, “miksere” og “tromler»  definerer nye knep som brukes av dagens finansforbrytere.

Finansnæringen engasjerer stadig flere ansatte til å jakte på mistenkelige transaksjoner som kan rapporteres til Økokrim. Og det er stadig noe nytt å lære i en kamp hvor motparten i raskt tempo klekker ut nye kriminelle metoder. 

Ifølge Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, ble det i fjor innrapportert rundt 10 000 tilfeller av mistenkelige forhold fra finanssektoren. 

– Det ser ut som det skal bli mer i 2019, sa Damslora på et møte om temaet hvitvasking under Arendalsuka nylig, i regi av Finans Norge. 

Antall innrapporterte tilfeller reflekterer dels økningen av antall ansatte i finansnæringen som jobber med hvitvasking, økonomisk kriminalitet og compliance.  Det er nå rundt 4 000 ansatte i norske banker og andre finansbedrifter som har dette som hovedoppgave, ifølge advokat Atle Roaldsøy i Finans Norge.