Forsiden

Over 47000 jobber i finans

Over 47000 jobber i finans

TUSEN NETTO? Jobbveksten i tredje kvartal i fjor kan tyde på en utflating – med tilsvarende vekst i fjerde kvartal bærer det mot 1000 nye jobber netto for næringen i 2019.  

Antall jobber i finansiering og forsikring passerte 47000 i fjor. Sektoren, som har mange sysselsatte i Oslo, har svingt mellom 45 000 og 50 000 jobber de siste 25 årene.

Ved inngangen til 2020 kan det se ut som jobbveksten i bank og forsikring flater ut.  Det bekreftes også i de første svarene fra en rundspørring Finansfokus og OBM har gjort blant de største bedriftene i bank og forsikring. 

 

BERG-OG-DAL-BANE: Kurven viser den kvartalsvise utviklingen i jobber innenfor finansiering og forsikring de siste 25 årene.

Mens bedriftene i finansnæringen lenge har konkurrert om medarbeidere med kompetanse særlig innenfor compliance eller digitalisering, er både kundeområdet, analyse og strategi kompetanseområder som oftere blir nevnt i stillingsutlysninger. 

– Vi har behov for utviklerkompetanse og lederkompetanse på strategisk nivå, melder leder for kommunikasjon og samfunn i Sbanken, Kristian K. Fredheim.  Sbanken har akkurat nå utlyst åtte stillinger fordelt på fem utviklerjobber og tre lederjobber. 

Eika Gruppen har seks ledige stillinger på nyåret, og regner med rundt 50 nyansettelser i løpet av det kommende året, men netto antall jobber skal ikke øke av den grunn.  I fjor økte bemanningen med 28, opplyser informasjonsdirektør Sigurd Ulven. 

Han antar planene for rekruttering i år vil være omtrent de samme som i fjor. Ulven lister opp kompetanseområdene Eika Gruppen jakter på: it, tech, lean, data, analyse og innsikt, produktansvarlige forsikring og kunderådgivning.

Trenden de siste syv-åtte kvartalene har vært en jevnt stigende utvikling i antall jobber.  Berg-og-dal-banen som fulgte den store finanskrisen for 30 år siden, da over 20 000 jobber ble skrelt bort fra banker og forsikringsselskaper, har svingt mellom 45 000 og 50 000 jobber siden midten av 1990-årene. 

KONKURRANSE OM COMPLIANCE: Det er ikke bare i finansnæringen det jaktes på folk med høy kompetanse innenfor regeletterlevelse. Her har Oslo Havn måttet ty til førstesiden i Dagens Næringsliv for å få oppmerksomhet om en ledig jobb. Foto: OBM.