Forsiden

Kommunekravene på bordet - arbeidsgiverne spiller pandemikortet

  • Kommunenes forhandlingsleder Tor Arne Gangsø trekker pandemikortet:  Han mener frontfagets ramme må stå sterkere i pandemiåret enn noen gang før.

 

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i Kommunenes Sentralforbund (tv) maner til respekt for rammene som ble satt i frontfagoppgjøret 2020. Foto: Javad Parsa.

– I tillegg til å være en helsekrise, er koronapandemien en økonomisk krise, også for vår sektor. Aldri før har behovet for kommunens og fylkeskommunens tjenester vært større, og aldri før har det vært viktigere at hele «kommunelaget» trekker sammen. Alle parter har interesse av å opptre ryddig, ansvarlig og løsningsorientert, slik at vi kan sikre gode velferdstjenester framover. Det er både innbyggerne og næringslivet avhengig av, sier Gangsø i forbindelse med at kommuneoppgjøret starter.  Frontfagoppgjøret endte på en lønnsvekst på maks 1,7 prosent.

  • Fire måneder forsinket

 

Oppgjøret skulle opprinnelig ha vært avsluttet 30. april i år, men på grunn av at frontfagoppgjøret ble utsatt til august, ble også oppgjørene i øvrige sektorer utsatt. Forhandlingsfristen i kommuneoppgjøret er 15. september kl. 24.00.

40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune. KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk.

I tillegg er Oslo kommune eget tariffområde, og partene i hovedstaden startet forhandlingene parallelt med KS-oppgjøret, med de samme arbeidstakerorganisasjonene representert.

Vi møter en av arbeidstagerorganisasjonenes forhandlere rett før partene møtes i KS-hovedkvarteret torsdag 3. september 2020. Bjørn Are Sæther er forhandlingsleder for kommuneansattes som er organisert i fagforeningen Parat. Parat er del av YS´ forhandlingsdelegasjon med forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Kommune i spissen. 

  • Reallønn, kompetanse og heltid

 

På grunn av smittevernsituasjonen og frontfagets lavere ramme råder det dempede forventningene til hva som er realistisk å oppnå i årets kommuneoppgjør.
– Vi jobber selvsagt for å få en reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Sæther og lister opp de to andre hovedprioriteringene fra Parat som er lønnet kompetanseutvikling og styrket rett til heltid.

Ifølge Sæther er det fortsatt et stykke vei å gå for kommuneansatte å få dekket livsopphold ved lovfestet permisjon for å økt kompetanseutvikling.
– Lovverket ligger der, men å få inntekt under utdanningen er utfordringen – i hviken grad arbeidsgiver skal bidra til livsopphold for ansatte som tar kompetanseutvikling. Slik det er nå, er de avhengig av å finansiere alt selv, sier han.

  • Digital deltakelse 

 

Sæther er spent på hvordan forhandlingene forløper.
– Det er en spesiell situasjon med den pågående pandemien, og det er en del praktiske ting som også er endret her under oppstartsmøtet. Vanligvis er det jo mange flere som er tilstede i de ulike delegasjonene, sier han. Partene er blitt enige om å begrense fremmøtet, og de som ikke er tilstede i KS-hovedkvarteret deltok på videolink.