Forsiden

Brexit skaper legemiddelstrid

Brexit skaper legemiddelstrid

Vil se kortene: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket ønsker elektronisk og direkte tilgang til grossistenes og apotekenes lagersystemer for å motvirke legemiddelmangel.

Det er strid om regjeringens tiltak for å møte legemiddelmangelen i kjølvannet av britenes brexit.

Helseminister Bent Høie vil gi Legemiddelverket vide fullmakter i ny lovgiving for å hindre medisinmangel. Apotekene og legemiddelgrossistene er forbannet over at forslaget ikke har noen tiltak overfor legemiddelprodusentene. Legemiddelmangelen øker som følge av at Storbritannia støvsuger markedet for medisiner i frykt for brexit-konsekvenser, og har forbudt parallelleksport.

Mangelen på viktige legemidler øker i Norge. Så langt i år har Legemiddelverket mottatt 1035 mangelmeldinger. For å lindre konsekvensene vil Høie blant annet innføre lovgiving som sikrer:

  • muligheter for å rasjonere legemidler fra apotek til grossist
  • muligheter til å innføre forbud mot parallelleksport
  • at Legemiddelverket har sanntidsinnsyn i apotekenes og grossistenes lagerstatus.

 

Det er naturlig nok ingen uenighet om at mangelen på legemidler må bekjempes, men resepten for å lindre konsekvensene av manglene når de oppstår som helseministeren skriver ut ser ut til å bli omstridt. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket er ikke i tvil om at dette er viktige og riktige forslag for å bedre en situasjon hvor norske myndigheter ikke kan gjøre mye med de bakenforliggende årsakene. Han mener forslaget om lovpålagt rasjonalisering av spesifikke legemidler i gitte situasjoner kan være en fordel for ansatte på apotekene.

-Det vil være nyttig for de som jobber med kundekontakt i apotekene at det er Legemiddelverket som pålegger rasjonering. Vi vet at pasienter ofte ønsker store mengder for å være på den sikre siden når det er fare for mangel. Da kan de som jobber med kundekontakt vise til pålegg fra Legemiddelverket og kanalisere misnøyen dit, sier Madsen.

Faksimile av Farmasiliv utgave 4, 2019.