Forsiden

:ARBEID: "Den høye arbeidsgleden som gjennom flere år er observert blant eldre yrkesaktive kan være et uttrykk for at de fungerer godt i jobben"

:ARBEID: "Den høye arbeidsgleden som gjennom flere år er observert blant eldre yrkesaktive kan være et uttrykk for at de fungerer godt i jobben"

SOM EN MOR FOR DE UNGE: Tone Elisabeth Hølland er veteran i callsenter-bransjen. Jeg blir som en slags mor for mange unge kolleger, forteller hun. Foto: ARNE BJØRNDAL 

  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere  

Hvor gode sjanser har egentlig seniorene i dagens arbeidsliv? Ikke så dårlige, viser seniorbarometre og signaler fra ledere i blant annet Adecco. 

–Men du får dem ikke til å ta vaktene fredag eller lørdag kveld. Seniorene vil gjerne skjerme deler av tiden, slik som i helgene, sier Bjørn Wiik i Adecco. 

  • ALDRI FOR GAMMEL 

– Jeg har aldri opplevd at noen har sagt at «jeg er for gammel», hverken i Norge eller Spania, sier Tone Elisabeth Hølland.  

56-åringen fra Sandnes er en yngre senior, med bakgrunn fra arbeidslivet både i Norge og i de siste fem årene fra Costa del Sol i Spania.  

Hun har adskillig erfaring fra salg og kundebehandling i kundesentre, eller såkalte callsentre. Kundebehandling av denne typen krever en digital kompetanse og er blitt utbredt også i finansbransjen i løpet av de siste tiårene.  

– Hvordan blir du møtt av yngre kolleger i Spania? 

– Kun positivt. Jeg blir som en mor for en del av dem som jeg jobber med. Ikke bare som kollega. De spør om hvor de skal bo, hvor de skal spise, osv. Utenomfaglige ting, altså. 

  • QUIZ OG FOTBALL 

– Og jeg får dem med på aktiviteter som jeg driver med, fra quiz-runder i Norsk Forening på Costa del Sol til fotballkamper, sier Hølland.  

– Har du likevel merket en form for skepsis blant unge kolleger som mener at de kan mye om digitale løsninger og som har vokst opp med sosiale medier? 

-Nei, faktisk ikke. Snarere tvert imot, de ønsker seg flere som meg, virker det som. De hjelper meg med de fancy tingene som de kan, og jeg hjelper med den kompetansen og erfaringen som jeg har.  

 -Har seniorene bedre muligheter for å få jobb i callsentre, slik du ser det? 

-Ja, absolutt. Skal du hjelpe kunder ved hjelp av jobben du gjør i et callsenter, trenger du ikke minst kompetanse og fremfor alt erfaring. En senior har fordeler fremfor en ung og mindre erfaren kollega, mener Tone Elisabeth Hølland.  

I Norge har hun ledet kundesenter og drevet butikk i årevis før hun flyttet til Spania sammen med ektemannen. 

  • FLERE JOBBER ETTER PANDEMIEN 

Tone Elisabeth Hølland er blant de mange arbeidsglade seniorene som merker at det er gode tider for dem etter pandemien. Det er mangel på arbeidskraft både i deler av finansbransjen og i kunderelaterte funksjoner. Det gjør det enda lettere for seniorer å finne jobb, hvis de vil. 

– Erfaring er gull verdt, mener Hølland. 

– Men jeg har hørt at du aldri får en senior til å ta en vakt på fredag eller lørdag kveld? 

– Nei, det er vel heller vanskelig. Det er ikke aktuelt for meg å jobbe lørdag eller søndag kveld! ler Hølland. 

– Seniorer som meg vil nok helst ha en form for 8 til 16-jobb, og fri i helgene. Men de unge kan ta kveldsvaktene, ikke minst fordi de ofte trenger litt ekstra betaling.   

– Er forskjellene store mellom arbeidslivet i Norge og Spania? 

– Ja! For meg personlig er inntrykkene preget av at jeg var leder i ulike virksomheter i Norge, mens jeg har vært både leder på et kjøpesenter i Norge og ansatt på gulvet i Spania. 

  • STIVE REGLER 

– Det er rigide regler i Spania. De samme reglene gjelder for alle, enten du er 20 eller 60 år. Denne formen har vært vanskelig for meg å akseptere. Det innebærer at du sjelden blir behandlet individuelt av en spansk arbeidsgiver, men hele tiden som en del av en gruppe der mange kolleger er langt yngre enn deg, sier Hølland.  

Hun forteller om en hverdag der hun ofte har vært den første som er på plass i callsenteret om morgenen. Hun gjør jobben sin, og er pålitelig. Likevel blir hun sammenlignet med unge mennesker som møter for sent om morgenen, og som sliter mer med sin manglende kompetanse på jobben. 

De unge kollegene i Spania vil ha et system som er likt for alle på arbeidsplassen. Dermed blir det tøffere med de individuelle tilpasningene i arbeidsstokken som man er vant til fra norsk arbeidsliv.  

– Du regner med at du fortsatt kan få jobb i Spania som en senior? 

– Ja, det er kjempeenkelt. Jeg vil hevde at du kan få jobb i Spania på dagen, sier Tone Elisabeth Hølland. 

  • KOMPETENTE SENIORER 

Seniorene har en arbeidsglede som gir dem fordeler sammenlignet med andre aldersgrupper, mener flere. Blant dem er kommersiell direktør Bjørn Wiik i Norges største bemanningsbyrå Adecco. 

– Seniorene er også kjent for sin kompetanse i mange bransjer. Og de har vært ute en vinterdag før, uten at det går ut over deres punktlighet i jobben, sier Wiik. 

 

ATTRAKTIVE SENIORER: Bjørn Wiik i Adecco mener at seniorene er meget ettertraktet i arbeidslivet i Norge.

– Men vil seniorene ta jobber også etter at de har begynt å ta ut pensjonen sin? 

– Ja, det virker slik. Det gjelder for eksempel en god del seniorer i bransjer med tidligpensjon. Se på politifolk, eller dem som har jobbet i en mannsalder i brannvesenet.  

– Hos oss har vi opplevd at de slutter i jobben med oppfylt pensjonsalder, men mange er fortsatt i full vigør. Og dermed er det en del av disse ferske pensjonistene som faktisk slår på tråden bemanningsbyråer fordi de får lyst på jobb igjen, sier Wiik. 

  • POPULÆR ARBEIDSKRAFT 

Det er ikke uten grunn at ledere i mange virksomheter setter stor pris på sine seniorer. Har du først fått seniorer på lønningslista, vil du gjerne beholde dem så lenge som mulig. 

– Men har seniorene en positiv virkning på arbeidslivet generelt? 

– Ja, det mener jeg. Det er viktig at godt voksne arbeidstagere viser at de fortsatt jobber. Vi trenger det i en tid da vi lever lenger og dessuten må jobbe lenger for å få økonomien til å gå rundt. Den høye arbeidsgleden som gjennom flere år er observert blant eldre yrkesaktive kan være et uttrykk for at de fungerer godt i jobben, mener Wiik. 

Seniorene har en arbeidsglede som gir dem fordeler sammenlignet med andre aldersgrupper, mener flere erfarne rådgivere og eksperter i arbeidsmarkedet. Blant dem er kommersiell direktør Bjørn Wiik i Norges største bemanningsbyrå Adecco. 

– Seniorene er også kjent for sin kompetanse i mange bransjer. Og de har vært ute en vinterdag før, uten at det går ut over deres punktlighet i jobben, sier Wiik. 

Det er ikke uten grunn at ledere i mange virksomheter setter stor pris på sine seniorer. Har du først fått seniorer på lønningslista, vil du gjerne beholde dem så lenge som mulig. 

Andelen som gleder seg til å gå på jobb øker med inntektsnivå. Det er 60 % av de ansatte i statlig sektor som oppgir at de alltid gleder seg til å gå på jobb, mens andelen for privat og kommunal sektor er på 67 %.  

Mestring er en viktig faktor for å bli i arbeid, og i årets seniorpolitiske barometer ser vi en økning i andelen seniorer som føler at de mestrer sine arbeidsoppgaver. 

  • MESTRER JOBBEN 

Også i år er det slik at ingen andre aldersgrupper enn seniorene føler at de mestrer jobben bedre enn de andre aldersgruppene. Det gjelder både de eldre seniorene (60 år+), der andelen som svarer at de føler de mestrer arbeidsoppgavene sine meget godt er på 72 %, og de yngre seniorene (50 -59 år) med en andel på 68%. Utviklingen fremgår av blant annet Seniorpolitisk barometer, utført av Ipsos på vegne av Senter for seniorpolitikk. 

Seniorene er minst like ettertraktet som arbeidstagere som før pandemien. De kan håndtere hjemmekontoret bedre enn mange yngre kolleger fordi seniorene har erfaringen og kompeansen til å sitte for seg selv deler av arbeidsåret. Det er snarere slik at de unge kollegene savner de eldre «mentorene» som de kan spørre til råds når man sitter i et kontorfellesskap.