Forsiden

Største oppkjøp på 18 år: I 2003 fikk DNB godkjent overtagelsen av Gjensidige NOR etter inngripen

Største oppkjøp på 18 år: I 2003 fikk DNB godkjent overtagelsen av Gjensidige NOR etter inngripen

KAN GRIPE INN: Konkurransetilsynet kan gripe inn i DNBs oppkjøp av Sbanken, bekrefter Gjermund Nese. Foto: Konkurransetilsynet

Tellef Øgrim

Begrunnelsen for at tilsnyet grep inn i 2003 var at fusjonen med Gjensidige NOR ville føre til en «vesentlig begrensning av konkurransen», men også at den kunne gi «samfunnsøkonomiske gevinster som følge av kostnadsbesparelser for partene». 

Oppkjøpet av Sbanken havner i samme vurderingskategori som for 18 år siden, bekrefter avdelingsdirektør Gjermund Nese.