Forsiden

Ny tiårs-strategi skal blåse liv i reiselivet på vei ut av pandemien

Ny tiårs-strategi skal blåse liv i reiselivet på vei ut av pandemien

Ny reiselivstrategi skal også være en førstehjelp til den hardt rammede reiselivsnæringen under pandemien.

: REISELIV :

  • Fremtidens turist skal være grønn. Det har 400 norske reiselivseksperter og sentrale aktører funnet ut av mens pandemien har herjet landet og rammet næringen hardt. 

Sverre Bjørnholt

Nå står Norge, som mange andre land, klart for for å gjenåpne. Men det vil bli en hard kamp om å nå fram til de som legger sine fremtidige reiseplaner. Derfor legger næringsminister Iselin Nybø (V) 50 friske mililoner kroner på bordet for å markedsføre Norge som reisemål.

Dette kom fram da Innovasjon Norge la fram en strategiplan for hvilke tiltak som må til når reiselivet nå skal komme seg ut av pandemien, og hvilke grep som bør tas for å styrke reiselivet fram mot 2030.

 

ET AV DE FØRSTE I VERDEN

– Dette gjør Norge til et av de første landene i verden som har en klar plan for reiselivsnæringen sin etter pandemien. Første steg på veien er å få  reiselivet på beina igjen, og å gi næringen en restart, sa næringsminister Nybø.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge tror at et viktig element for næringen kan bli å redusere klimaavtrykket. Turistene skal få det lettere å gjøre miljøvennlige valg når de er på reise i Norge. Næringen setter seg som mål å redusere klimaavtrykket og årlig redusere CO 2-utslippet med 10 prosent.

Egentlig fikk Innovasjon Norge en pangstart da de i januar 2020 fikk i oppdrag av regjeringen å lage en nasjonal reiselivstrategi. Så slo viruset til, og pandemien satte inn med fullt trykk. Derfor har strategiarbeidet resultert i to utgaver. Den kortsiktige for perioden 2021 til 2024 og deretter en mer langsiktig tenkning.

Sammen med Holm la avdelingsleder for reiselivsutvikling, Audun Pettersen, fram forslag om en klimakalkulator for reiselivet, slik at klimasmart, grønn turisme kan bli målsatt.

 

23 FORSLAG

Den nye strategiplanen inneholder 23 forslag til tiltak. Næringen tror at den internasjonale turismen nok vil komme langsommere ut av startgropen enn det rekordtallene man opplevde de seks siste årene før pandemien tilsa. Da sluttoppgjøret ble gjort etter 2019-sesongen var næringen, med 350 000 arbeidstakere, landets femte største eksportnæring.

  •    Næringen produserte årlig 33 millioner måltider, og derfor er mat, kultur, natur og livsstil blant mest sentrale satsningsområdene.
  •    Naturbaserte opplevelser, måltidsturisme og nyskapende kulturopplevelser er viktige signaler til den internasjonale turist.

Reiselivnæringen har også en utfordring i å få tilbake dyktige medarbeidere som forsvant med pandemien. Bransjen representerer viktige arbeidsplasser både lokalt og nasjonalt. Innovasjon Norge etterlyser også langt bedre samhandling for aktørene i bransjen, smartere digitalløsninger og økning av kvaliteten på turistens opplevelse på så mange plan som mulig. Dessuten etterlyser de en nasjonal monitor som samler all den kunnskapen som ligger spredd rundt i landet.

 Et annet punkt som er fremhevet i strategien er ferdigstilling av de nasjonale turistveiene, forsterket satsning på de nasjonale turiststiene og utvikling av en fellesordning for nasjonale ikoner, noe andre store turistland satser på. Her må det statlige penger på bordet.

  

Eksempler på noen av de 23 tiltakene er:

  • “Restart reiseliv 2021-2024" - skal bidra til å bygge opp igjen reiselivsnæringen etter pandemien med økt synlighet og salg av norske reiselivsprodukter, samt sikre at næringen har kritisk personale.  
  • Klimasmart - et verktøy for at næringen kan beregne økonomisk forbruk per kilo C02.  
  • “Grønne reiser” for å finne morgendagens transportløsninger som både er mer klimavennlig, men også sømløse for gjestene.  
  • Nye programmer for nyskapende kulturopplevelser og mat- og måltidsopplevelser.

BAKGRUNN:

  • Innovasjon Norge har ledet arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien.  
  • Prosessen involverte relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv. 
  • Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet, og kommet med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.