Forsiden

NULL TILSYN UNDER KORONA

NULL TILSYN UNDER KORONA

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen (th) uttrykker skuffelse over bankers milliardutdeling av utbytte. Han antyder samtidig at de bankansatte vil ha mer enn nok å gjøre i tiden fremover.  Direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud. Foto: Magne S. Otterdal/OBM

  • Finansforetakene har de siste tre månedene ikke fått et eneste besøk av kontrollører fra Finanstilsynet.  Ifølge finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen har det ikke vært mulig å gjennomføre stedlige tilsyn i foretakene som følge av smittevernbegrensningene. 

Magne S. Otterdal. 

– Inntil videre har vi bestemt at vi ikke har stedlige tilsyn gjennom møter på stedet, sier Baltzersen.  Han varsler opptrapping i tilsynsvirksomheten så snart det lar seg gjøre i henhold til smittevernet. 

– Vi må regne med at omfanget av stedlige tilsyn totalt sett i år blir mindre som følge av at det var en del vi ikke kunne gjennomføre nå, sier finanstilsynsdirektøren til Finansfokus. 

Samtidig vil bankansatte kunne få digitale tilsynsbesøk fremover.  Finanstilsynet har nemlig også tatt i bruk digital møteteknologi som de siste ukene er blitt utprøvd. 

  • SKUFFET OVER UTBYTTE 

Baltzersen, som fremla rapporten sammen med direktør for digitalisering og analyse, Per Mathis Kongsrud, uttrykte kraftig skuffelse over at bankene tross tilsynets advarsler har utbetalt 5,6 milliarder kroner i utbytte i løpet av våren.  Tilsynet foreslo et forbud mot utbytte etter nedstengningen, noe finansminister Jan Tore Sanner sa nei til. 

Baltzersen har lenge formanet bankene om å ikke dele ut av overskuddene, og han sier det var både uheldig og skuffende at mange likevel bedrev utdeling.  I stedet for å dele ut bør bankene nå tenke på evnen til å tåle tap. 

Selv om staten har utnyttet det betydelige norske handlingsrommet i finanspolitikken til å dempe tilbakeslaget i økonomien, kan ikke det fortsette i lengden. Baltzersen konstaterer at det ikke kan legges til grunn at staten skal holde oppe aktivitet og kompensere inntektstap. 

Den rekordlave renten gjør det lettere å betjene lån, men det kan ifølge Finanstilsynet ikke forhindre at mange låntakere som opplever varig inntektssvikt vil misligholde sine betalingsforpliktelser. 

Ifølge finansielt utsyn har norske banker et godt utgangspunkt for å bære økte utlånstap, med det Baltzersen kaller “førstelinjeforsvaret” som er en god inntjening før tap etter sterk oppbygging av egenkapital i tiåret etter den forrige finanskrisen. 

– For å unngå at det økonomiske tilbakeslaget skal bli forsterket av manglende finansieringsmuligheter, er det viktig at bankene har nok egenkapital til å bære store utlånstap og samtidig yte nye lån til kredittverdige bedrifter og husholdninger, sier Morten Baltzersen.