Forsiden

Arbeidstakerne er sendt til å jobbe hjemmefra uten at det er inngått nye avtaler om hvordan dette skal reguleres.

:ARBEIDSLIV: Hjemmekontor er rene ville vesten - det er fortsatt "lovløse" tilstander.

Hjemmekontor kan pålegges som en unntakstilstand.  På vei inn i koronaår nummer to er unntakstilstanden i ferd med å bli permanent. Hjemmearbeidslivet er dermed på vei til å bli den reneste ville vesten.  Foto: Shutterstock.

  • :ARBEIDSLIV: Å sende arbeidstakere på hjemmekontor er mildt sagt i den juridiske gråsonen. Hvordan hjemmekontorene landet rundt harmonerer med arbeidsmiljøloven er et godt spørsmål. Hvordan følges reglene for fysisk arbeidsmiljø, psykososiale forhold, medvirkning fra tillitsvalgte, verneombudets rolle og arbeidstiden?

Claude R. Olsen

 

Arbeidsgiverne har med hjemmel i arbeidsmiljølovens forskrift for kortvarig og tilfeldig arbeid, sendt ansatte til å jobbe hjemmefra uten at det er inngått nye avtaler om hvordan dette skal reguleresmen.  Nå har unntakstilstanden vart i snart trekvart år og ser ikke ut til å ta slutt på en stund.

Arbeidstakerorganisasjonene jobber for å få hjemmekontorelementet inn i tariffavtaler, i lokale bedriftsavtaler og i arbeidsmiljøloven.  

 – Dette arbeidet er svært viktig. Det er absolutt et behov for en klargjøring av hvordan reglene i arbeidslivet skal praktiseres, sier spesialrådgiver i Parat, Odd Jenvin-Steinsvåg.

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å oppdatere reglene for hjemmekontor i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Partene i arbeidslivet, deriblant YS, har møtt statsråd Torbjørn Røe Isaksen og departementet to ganger, og det er planlagt flere møter.